دکتر حق نظر

دکتر هدی حق نظر

 

 دکتر هدی حق نظر فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی ازسال ۱۳۷۲ مدتی بعنوان پزشک عمومی فعالیت داشته اند سپس باگذراندن دوره تخصصی زایمان و …. بعنوان متخصص فعالیت خود را ادامه داده وباتوجه به علاقه زیادی که به  این رشته داشتند، باگذراندن دوره های مختلف داخلی و بین المللی درحال حاضر بیشتر دراین فیلد فعالیت دارند.
سوابق شخصی
فارغ التحصیل رشته پزشکی در سال ۱۳۷۲
فعالیت در حوزه پزشک عمومی از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۸ در شهر ساری
 

با دکتر حق نظر در ارتباط باشید.